Засаглал
Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулах арга зам
Захиалагч байгууллага: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Нэг. Төслийн хэрэгцээ, шаардлага
Төрөөс явуулж буй бодлогын агуулга. 2000 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлал”-д:
•    Төрийн...

 
УИХ-аар хуулийн төсөл хэлэлцэх явцад иргэдийн онлайн оролцоог нэмэгдүүлэх нь
УИХ нь өөрийн вэб хуудсаа 10 гаруй жилийн өмнө нээсэн бөгөөд энэхүү вэб хуудсанд УИХ-ын хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл, хууль тогтоомжийн сан, хуулийн төсөл, архивын мэдээлэл, гэрэл зургийн цомог, УИХ-ын гишүүдийн талаархи мэдээлэл, хуралдааны тов болон хэлэлцэх...

 


By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.