Боловсрол
2013 оны 5 сарын 30. Монголын хөрсөнд “Боловсролын Нээлттэй Нөөц”ийн үр цэцэглэлээ.
Канадын Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төвийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн DREAM IT төсөл www.dreamit.mn, НЭГ Монгол www.one.mn Төслөөс санаачлан Багшийн мэргэжил Дээшлүүлэх институттэй хамтран “Боловсролын Нээлттэй Нөөц” сэдэвт Үндэсний семинарыг 2013 оны 5 сарын 30ны өдрүүдэд...

 
2013 оны 5 сарын 30. "Боловсролын нээлттэй нөөц" сэдэвт үндэсний семинар зохион байгуулагдах гэж байна.

"Боловсролын нээлттэй нөөц" 2013 оны 5 сарын 30нд зохион байгуулагдах гэж байна.

 

 
2013 оны 5 сарын 28 - 29. “Боловсролын Нээлттэй Нөөц”ийг сургалтын технологит ашиглах нь” сэдэвт 2 өдрийн сургалт
НЭГ Монгол Төслөөс санаачлан “Боловсролын Нээлттэй Нөөц” сэдэвт Үндэсний сургалт семинарыг угтаж, 2013 оны 5 сарын 28-29ны өдрүүдэд "OER буюу Боловсролын Нээлттэй Нөөцийг сургалтанд ашиглах нь"  сэдэвт2 өдрийн сургалтыг Канадын BCcampusын Гүйцэтгэх захирал Дэвид Портер их...

 
2013 оны 5 сарын 30. Creative Commonsын Mонгол дахь салбарыг байгуулах гэрээнд үзэглэлээ.

Шинэ Бодлого Хүрээлэнгийн Ерөнхийлөгч Д.Энхбат Creative Commonsын Mонгол дахь салбарыг байгуулах гэрээнд үзэглэлээ.

 
2013 оны 6 сарын 12. Санамж Бичигт зурав.
НЭГ Монгол төсөл, МУИСийн Сургуулийн Монгол Хэл Соёлын Сургууль, Монгол Судлалын Хүрээлэн нь  эх хэлний хөгжил, нийт ард иргэд оюутан сурагч, багш сурган хүмүүжүүлэгч, иргэний эх хэлний мэдлэг боловсролд  хувь нэмэр оруулах үүднээс дор дурьдсан Монгол хэлний найман...

 
Орчлон Сургууль ЕБСиудыг манлайлан, сургалтын үйл ажиллагаандаа Googleийн сургалтын багцыг ашиглаж эхэллээ.

ONE Student төслийн баг Орчлон Сургууль дээр "Боловсролын Нээлттэй Нөөцийг сургалтад ашиглах нь", Google онлайн сургалтын багцын талаар сургалт зохион байгууллаа.

 


By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.