2013 оны 5 сарын 28 - 29. “Боловсролын Нээлттэй Нөөц”ийг сургалтын технологит ашиглах нь” сэдэвт 2 өдрийн сургалт
2013 оны 9-р сарын 03, Мягмар гариг, 19:12

НЭГ Монгол Төслөөс санаачлан “Боловсролын Нээлттэй Нөөц” сэдэвт Үндэсний сургалт семинарыг угтаж, 2013 оны 5 сарын 28-29ны өдрүүдэд "OER буюу Боловсролын Нээлттэй Нөөцийг сургалтанд ашиглах нь"  сэдэвт2 өдрийн сургалтыг Канадын BCcampusын Гүйцэтгэх захирал Дэвид Портер их дээд ерөнхий боловсролын нийслэл болоод орон нутгийн сургуулиудын төлөөлөл, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх инстиутын сургагч багш нар, бодлого боловсруулагч нарт интерактив хичээл заалаа.

 

 

By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.