2013 оны 6 сарын 12. Санамж Бичигт зурав.
2013 оны 9-р сарын 03, Мягмар гариг, 18:47

НЭГ Монгол төсөл, МУИСийн Сургуулийн Монгол Хэл Соёлын Сургууль, Монгол Судлалын Хүрээлэн нь  эх хэлний хөгжил, нийт ард иргэд оюутан сурагч, багш сурган хүмүүжүүлэгч, иргэний эх хэлний мэдлэг боловсролд  хувь нэмэр оруулах үүднээс дор дурьдсан Монгол хэлний найман толь (бүтээлүүдийг нийт иргэдэд интернэтийн сүлжээгээр буюу онлайн орчинд үнэ төлбөргүй ашиглуулж, хөгжүүлж, олон нийтийн хүртээл болгосноор төрийн хэлний бодлогыг дэмжиж, төрийн хэлний бодлогыг дэмжих чиглэлд хамтран ажиллахаар Санамж Бичиг зурав.

 

By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.