Орчлон Сургууль ЕБСиудыг манлайлан, сургалтын үйл ажиллагаандаа Googleийн сургалтын багцыг ашиглаж эхэллээ.
2013 оны 9-р сарын 03, Мягмар гариг, 17:05

ONE Student төслийн баг Орчлон Сургууль дээр "Боловсролын Нээлттэй Нөөцийг сургалтад ашиглах нь", Google онлайн сургалтын багцын талаар сургалт зохион байгууллаа.

 

 

 

 

Тэргүүний техник технологи сургалтын арга барилтай Орчлон Сургууль Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудыг манлайлан, сургалтын үйл ажиллагаандаа Googleийг ашиглаж эхэллээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.