Анхаар
  • Энэ бүлэг зөвхөн нэгдсэж орсон гишүүд үзэх боломжтой
Ñýòãýë ñóäëàë
Таны бүлэгт нэгдэх хүсэлт бүлэг үүсгэсэн гишүүн одоохондоо зөвшөөрөөгүй байна.
Бүлгийн мэдээлэл
Бүлэг:
No group categories created yet.
Нэр:
Ñýòãýë ñóäëàë
Товч танилцуулга:
ñýòãýë ñóäëàëûí ýðãýí òîéðîíä
Үүсгэгдсэн огноо:
2009 оны 8-р сарын 03, Даваа гариг
Эзэмшигч:
Group type:
Нээлттэй , Хэн хүссэн хэрэглэгч үзэх ба элсэж болно.
Нууцлаг , зөвхөн бүлэгт нэгдсэн гишүүн хандах боломжтойв.

By A Web Design

Creative Commons License

DREAM I.T Book by DREAM I.T is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at DREAM IT Project funded by Canadian IDRC.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.dreamit.mn.